Christianne Bruschke benoemd bij Council OIE

Christianne Bruschke, Chief Veterinary Officer bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is op 25 mei 2018 benoemd tot lid van de Council van de OIE, de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. De OIE houdt zich onder andere bezig met het opstellen van voorschriften voor de handel in dieren en dierlijke producten. De OIE is daarom voor een exporterend land als Nederland van groot belang.

Bruschke vertegenwoordigt in de Council de 28 lidstaten van de Europese Unie, waardoor Nederland in een vroeg stadium betrokken is bij de werkzaamheden van de OIE.