Vogelgriep vastgesteld bij kippen van hobbyhouder in Middelie

In Middelie (gemeente Edam-Volendam) is bij kippen van een hobbyhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. De kippen worden conform de Europese regelgeving geruimd. Het gaat om in totaal 25 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied rond deze besmette locatie zitten geen commerciële pluimveebedrijven. De besmette hobbykippen vormen epidemiologisch gezien geen groter risico dan wilde vogels. Daarom is ruimen van de dieren in combinatie met de reeds geldende landelijke maatregelen voldoende om verdere verspreiding te voorkomen.

Landelijke maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee blijven onverkort van kracht. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken is uitgebreid. Dit betekent onder andere dat alleen bepaalde bezoekers nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meldingen van vogelgriep

Gevallen van besmettingen van vogelgriep bij wilde vogels of hobbyhouders worden in het vervolg bijgehouden via een update op de website van de NVWA. Besmettingen met vogelgriep bij commercieel gehouden pluimvee worden altijd aan de Tweede Kamer gemeld.