André van der Zande benoemd als Ambassadeur Natuurinclusief

De nieuwe Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande gaat een leidende rol spelen in de omslag naar een natuurinclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen rekening houdt met natuur: hoe kan natuur mij helpen en hoe kan ik de natuur versterken? Zo werken we gezamenlijk aan een veerkrachtige natuur die de basis vormt voor een gezonde en fijne leefomgeving. 

André van der Zande gaat met leiders uit sectoren zoals de bouw, energie, landbouw, onderwijs en water aan de slag om de in juni vastgestelde Agenda Natuurinclusief 1.0 uit te voeren.  De gezamenlijke inspanning van de sectoren brengt de natuurinclusieve samenleving dichterbij. Een natuurinclusieve stad kan bijvoorbeeld meer groen bevatten om hittestress te voorkomen en water bergen om overlast te voorkomen en het grondwater op peil te houden. Ook staan er meer duurzame woningen in wijken van natuurlijke materialen, die goede condities bieden voor het leven van planten en dieren. Tot slot is er groene ruimte voor ontspanning en een gezonde leefomgeving voor de inwoners van de stad.

Vliegende start

Met de aanstelling van ambassadeur Van der Zande krijgt de uitvoering van de agenda extra kracht. Van der Zande: “Het realiseren van de echt natuurinclusieve samenleving vraagt om een lange adem. Maar er is een vliegende start gemaakt met een groot netwerk en er staat een enthousiast team klaar. Dat zijn de goede condities om er met elkaar nu hard aan de slag te gaan”

Meer informatie

Kijk op de website van Agenda Natuurinclusief voor meer informatie. Daar staat ook een persoonlijk interview met ambassadeur André van der Zande.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Fred Ernst