Omslag naar kringlooplandbouw

Boeren, tuinders, vissers en maatschappelijke organisaties werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. We staan namelijk samen voor de uitdaging om voedsel te produceren op een manier die past bij de ondernemer, het klimaat, de natuur en dierenwelzijn. We zien een brede maatschappelijke beweging ontstaan die wil meedoen en die hun ideeën willen delen om anderen te inspireren. Dat is iets wat het Ministerie van LNV graag stimuleert en ondersteunt.

Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd voorbeeld

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd een voorbeeld. De Rijksoverheid wil dit voorbeeld graag blijven, ook over 50 jaar. Tegelijk staat Nederland voor grote maatschappelijke uitdagingen:

  • Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, raakt uitgeput.
  • Nederland krijgt steeds minder verschillende plant- en diersoorten (biodiversiteit).
  • Nederland heeft zich verbonden aan het klimaatakkoord.

Videoboodschap van minister Schouten over kringlooplandbouw

Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en verbonden

Door te kiezen voor de omslag naar kringlooplandbouw wil het ministerie van LNV die uitdagingen het hoofd bieden. Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.  De visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ vormt de stip op de horizon voor een meer duurzame toekomst van landbouw, natuur en visserij.

Dit draagt bij  aan:

  • een sterkere positie van de boer
  • meer waardering voor voedsel
  • meer samenwerking tussen natuur en landbouw
  • een meer duurzame veehouderij
  • nieuwe afspraken voor een internationale aanpak van kringlooplandbouw

Meedenken over kringlooplandbouw

Om die duurzame toekomst te bereiken heeft het ministerie boeren, tuinders, vissers en maatschappelijke organisaties nodig. Zij: