Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken, hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Schouten licht dit toe in haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. 

Lees de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

U vindt op Government.nl de visie van LNV in het Engels, Duits, Frans en Spaans

Samenvatting visie LNV - animatievideo

Animatie: Visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden

Realisatieplan visie LNV ‘Op weg met perspectief’

De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder vorm door wet- en regelgeving aan te passen  om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen. Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat ook regelgeving op de schop. Voor boeren die hun bedrijf natuurinclusief willen maken maar onvoldoende grond hebben, stelt Staatbosbeheer grond beschikbaar. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in het realisatieplan ‘Op weg met perspectief’

E-Zine visie

In het E-Zine LNV in Beeld maakt u kennis met mensen die, ieder op hun eigen wijze, bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw. Bekijk de video van Ted Duijvestijn, een tomatenteler die zo duurzaam mogelijk produceert. Of lees het interview met Charlotte Heine van Potverdorie! en leer wat zij doen om voedselverspilling tegen te gaan.