Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw

De omslag naar kringlooplandbouw gaat ons allemaal aan. Het ministerie van LNV nodigt daarom boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen uit om hun ideeën en initiatieven voor kringlooplandbouw te delen.

Om mee te doen vult u het formulier hieronder in. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Deze helpt ons bij het waarmaken van de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

Heeft u een voorstel voor regeldrukvermindering of ervaart u belemmeringen bij voorgenomen innovatieve investeringen? Dan kunt u dit melden bij het Agroloket.

Ja, ik doe mee

Ik heb een succesvol voorbeeld van kringlooplandbouw in mijn bedrijf

Vermeld titel en een korte omschrijving.

Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf of in de regio, de
omgang met mest, bodem, biodiversiteit of diervoer e.d.

Ik wil dit voorbeeld laten zien aan anderen, o.a. op een website

Vermeld hierbij waarover, over welke sector of welk onderdeel.

Ik wil deze kennis met anderen delen, o.a. op een website
Ik wil graag kringlooplandbouw toepassen in mijn situatie, maar:

Heeft u een plan of document passend bij uw
initiatief? Dat kunt u hieronder uploaden en meesturen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om te reageren op uw inzending, uw eventuele vragen te beantwoorden en om in de toekomst contact met u te onderhouden over het onderwerp kringlooplandbouw. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om nader met u in contact te komen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te reageren op uw inzending, om uw eventuele vragen te beantwoorden en om in de toekomst contact met u te onderhouden over het onderwerp kringlooplandbouw, bijvoorbeeld door u te attenderen op nieuwsbrieven en/of bijeenkomsten. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van dit programma over de omslag naar kringlooplandbouw. Na afloop van dit programma worden uw gegevens verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *