Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 185 kB)