Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie motie conformiteitsprocedure begrotingsbehandeling LNV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie motie conformiteitsprocedure begrotingsbehandeling LNV