Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het aantal aanvragen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), en de afhandeling van de aanvragen.

Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (PDF | 3 pagina's | 86 kB)