Kamerbrief over definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang rond de definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn. Derogatie houdt in dat boeren onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest mogen gebruiken dan de norm van 170 kilogram per hectare uit de Nitraatrichtlijn.

Kamerbrief over definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn (PDF | 1 pagina | 70 kB)