Kamerbrief reactie op bericht mogelijk meer ammoniakuitstoot bij 1 ster Beter Leven Kip

Minister Adema (LNV) reageert op het bericht van LTO dat er mogelijk meer ammoniakuitstoot optreedt bij 1 ster Beter Leven Kip. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

Kamerbrief reactie op bericht mogelijk meer ammoniakuitstoot bij 1 ster Beter Leven Kip (PDF | 2 pagina's | 127 kB)