Verslag Deskundigengroep Dierziekten

Verslag van de bijeenkomst van de deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI op 28 oktober 2022.

Verslag Deskundigengroep Dierziekten (PDF | 3 pagina's | 223 kB)