Kamerbrief over nationaal doel en indicatieve sectorale streefwaarden voor energiebesparing

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Energiebesparing. Het doel is het verminderen van het energiegebruik en het verhogen van de energie-efficiëntie. Binnen het Nationaal Programma Energiebesparing werken overheden, bedrijfsleven, (kennis)instellingen en non-gouvernementele organisaties samen aan een energiezuinig en duurzaam nationaal energiesysteem.

Kamerbrief over nationaal doel en indicatieve sectorale streefwaarden voor energiebesparing