Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied en rapportages Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en rapportages Programma stikstofreductie en natuurverbetering. De Eerste Kamerleden van de fracties van de BBB en SP hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied en rapportages Programma stikstofreductie en natuurverbetering