Antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad 24 juni 2024

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024. De Tweede Kamerfracties van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, BBB, PvdD, SGP en ChristenUnie hebben deze vragen gesteld. Ook deelt de minister de stand van zaken van het voorstel van de Europese Commissie dat het mogelijk moet maken om RENURE-producten boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest te gebruiken.

Antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad 24 juni 2024