Visual: Perspectieven voor agrarische ondernemers

Kringlooplandbouw is de basis voor een duurzame agrifoodsector en een vitaal landelijk gebied. Voor agrarisch ondernemers zijn er 3 perspectiefroutes: verduurzamen, verplaatsen en beëindiging. De eerste route, verduurzamen, kent verschillende opties: nieuwe producten of diensten, extensiveren en technologische innovatie. De route verplaatsen van het bedrijf leidt ook naar de route van verduurzamen, alleen op een andere locatie. De derde route is vrijwillige beëindiging van het bedrijf.

Visual: Perspectieven voor agrarische ondernemers (PDF | 1 pagina | 730 kB)