Openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over dier- en opgavegegevens bedrijf Heemserveen (2008-2024)

Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde opgave en dieraantallen van een bedrijf in Heemserveen, en dezelfde gegevens van een eventueel ander bedrijf dat verbonden is aan het eerstgenoemde bedrijf, over de jaren 2008-2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over dier- en opgavegegevens bedrijf Heemserveen (2008-2024)