Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het invoeren van een landelijke ophok- en afschermplicht voor vogels vanwege vogelgriep

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 oktober 2022, nr. WJZ/22508154, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het invoeren van een landelijke ophok- en afschermplicht voor vogels vanwege vogelgriep.

Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het invoeren van een landelijke ophok- en afschermplicht voor vogels vanwege vogelgriep (PDF | 2 pagina's | 56 kB)