Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Dendrobates tinctorius

Besluit op een verzoek om alle dossiers van aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor de kikkersoort Dendrobates tinctorius. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Met dit besluit zijn meer dan 1.000 documenten openbaar gemaakt. Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar woo-unit@rvo.nl onder vermelding van Woo/2023/188.

Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Dendrobates tinctorius