Minister Staghouwer: totaal € 444 miljoen voor aanpassing visserijvloten

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zet vol in op aanpassing van de vissersvloot die kleiner, diverser en duurzamer moet worden. Het kabinet trekt in totaal € 444 miljoen uit voor o.a. sanering en innovaties om de noodzakelijke transitie te ondersteunen. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten.   

De visserij is historisch gezien stevig geworteld in de Nederlandse cultuur. De laatste jaren staat de sector onder druk: de ruimte om te vissen wordt door de Brexit, een toename van windparken en meer beschermde natuurgebieden, kleiner. En recent kampt men met ook stijgende brandstofkosten. Om tot een rendabele duurzame visserij te komen, moet een nieuwe koers uitgezet worden. Voor ondernemers die willen stoppen, komt er een saneringsregeling. Ondernemers die willen verduurzamen, krijgen hulp. Voor het uitwerken van de plannen wil minister Staghouwer met vissers, bestuurlijke partners, ketenpartijen en banken het komend jaar in gesprek. 

Minister Staghouwer: “De zee biedt ons al eeuwenlang voedsel, en dat moeten we ook behouden. Tegelijkertijd is een duurzame visserijsector cruciaal. Daarom moeten we de komende tijd grote stappen zetten: schonere motoren en vangsttechnieken met minder impact op de natuur. Een kleinere sector, maar een die wel beter voorbereid is op de toekomst en waarmee een goede boterham is te verdienen”.

Maatregelen en middelen

Het kabinet stelt in totaal € 444 miljoen voor de komende jaren beschikbaar voor de transitie naar een kleinere en duurzame vloot:

  • Uit het Klimaatfonds komt € 199 miljoen beschikbaar. De visserijsector verliest ruimte door de komst van extra windparken op zee. Daarnaast is verduurzaming noodzakelijk. Het wordt besteed aan ondersteuning van innovaties, vlootvernieuwing en medegebruik van windparken. Het bedrag is gebaseerd op verwacht inkomensverlies door deze ontwikkelingen.
  • Vanuit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) is in totaal € 200 miljoen beschikbaar (waarvan € 155 miljoen voor sanering, € 33 miljoen voor de stilligregeling en € 12 miljoen voor de liquiditeitsregeling). De saneringsregeling is bedoeld voor eigenaren van vissersvaartuigen die kunnen aantonen dat zij consequenties ervaren van de Brexit in de vorm van verlies van quotum en ligt ter goedkeuring bij de Europese Commissie.
  • In  het Noordzeeakkoord is al € 45 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties voor een duurzame visserij.

Overbrugging

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer besloten om een overbruggingsregeling uit te werken voor kotters in afwachting van de saneringsregeling.. “Met name de kottervissers moet dit een beetje lucht geven in afwachting van duidelijkheid. Een Europese saneringsregeling is immers in de maak maar moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Ik acht een koude sanering onwenselijk; een spoedige openstelling van deze regeling is van groot belang om een deel van de sector duidelijkheid te bieden”, aldus minister Staghouwer. Dit betekent dat de openstelling van de saneringsregeling - na groen licht van de Europese Commissie - vóór de openstelling van de overbruggingsregeling kan komen te liggen.

Visserij Innovatie Netwerk

Minister Staghouwer wil dat vissers die willen doorgaan, met vertrouwen aan de slag kunnen. In het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) werken sinds kort ambassadeurs vanuit de visserijsector, kennisinstellingen, NGO’s en de overheid samen aan voorstellen hoe minimale uitstoot van brandstof bereikt kan worden, welke vistechnieken met minder bodemberoering eruit zien en hoe om te gaan met windparken op zee. Het moet vissers meer zicht geven op waar kansen liggen en hoe zij deze kunnen verzilveren om zodoende een betere boterham te verdienen. Iedereen die bereid is mee te denken over innovatie, kan zich aanmelden.
Ondernemers met concrete innovatieve voorstellen – en die zijn er - kunnen vanaf half juli gebruik maken van de  subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPC Vis) die vooruitlopend op voorstellen vanuit het VIN opengesteld zal worden. Er is vooralsnog € 1,1 miljoen beschikbaar.

Ondernemershulp

Om ondernemers beter te ondersteunen bij het maken van keuzes wordt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de “Ondernemershulp voor de Visserij” ingericht. Ondernemers kunnen hier nu al terecht voor informatie over subsidiemodules of vergunningsplichten. De Ondernemershulp zal komende periode nog verder worden uitgebreid.