27 juni Diverse Kamervergaderingen minister Van Engelshoven

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Den Haag

Minister Van Engelshoven neemt deel aan:

  • het verslag van het algemeen overleg over een leven lang ontwikkelen (samen met minister Koolmees);
  • het verslag van het algemeen overleg over emancipatiebeleid;
  • het verslag van het algemeen overleg over laaggeletterdheid;
  • het verslag van het algemeen overleg over erfgoed en monumenten;
  • het verslag van het schriftelijk overleg over de modernisering van de financiering van ambtsopleidingen;
  • het algemeen overleg over de uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024.