Cultuur verbindt: goede voorbeelden

Minister Bussemaker wil de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen zichtbaar maken. Dit als uitwerking van haar visie dat cultuur onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda.

De minister heeft hierover de beleidsbrief 'Cultuur verbindt, een ruime blik op het cultuurbeleid' naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief is een aantal goede voorbeelden opgenomen. Zij zijn verzameld door:

  • individuele instellingen;
  • koepel- en branche-organisaties;
  • de cultuurfondsen;
  • lokale en provinciale overheden;
  • het ministerie van OCW.

Een groot deel van de voorbeelden is op deze website te vinden. Het is zeker niet de bedoeling dat het bij deze voorbeelden blijft. De minister wil graag nieuwe voorbeelden zien. U kunt goede voorbeelden opsturen naar erfgoedenkunsten@minocw.nl.

In maart 2015 zijn er een aantal nieuwe goede voorbeelden toegevoegd.