Beslisnota bij Kamerbrief beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

Beslisnota bij Kamerbrief over de beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.