Verlening projectsubsidie exploitatietekort 2022 jachthuis Sint Hubertus

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist op de subsidieaanvraag van Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe voor het exploitatietekort over 2022 van jachthuis Sint Hubertus.