Brief aan scholen over Nationaal Programma Onderwijs

Op 24 maart 2021 ontvangen alle scholen in het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs een brief van minister Slob met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Dat programma werd gelanceerd op 17 februari. Het is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. In de brief staat hoe het proces de komende maanden eruitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt geboden om te zorgen dat de huidige generatie leerlingen een kansrijke toekomst tegemoet gaat, ondanks corona.

Brief aan scholen over Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 6 pagina's | 1,6 MB)