Uitvoering motie bescherming naam universiteit

Hiermee informeer ik u over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de motie van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. van 18 juni 2009 inzake bescherming van de naam universiteit, etc. (T.K. 2008-2009, 31 821, nr.41).