Kamerbrief over maatregelen leerlingendaling PO en VO

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de uitwerking van maatregelen rond de leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs