Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar.


De Rijksoverheid. Voor Nederland