Kamerbrief voortgang bestuursafspraken G37 en afsluiten convenant vve

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de afspraken over verbetering van de voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen. Het gaat om afspraken met de 37 grote steden (G37). Ook informeert de staatssecretaris de Kamer over het convenant voor ondersteuning van kleine en middelgrote gemeenten bij hun wettelijke taken bij vve.