Kamerbrief over ondersteuning onderwijsinstellingen bij aanpak radicalisering

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de maatregelen om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de aanpak van radicalisering.