Kamerbrief over verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de voorgestelde verdeelsystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). Dit is tijdens het algemeen overleg ‘Evaluatie Wet OKE’ toegezegd.