Kamerbrief over pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie.De minister gaat in op de vraag wat de pilot behelst, welke voorwaarden er zijn voor deelname aan de pilot, en hoe de noodremprocedure in zijn werk gaat.