Beantwoording Kamervragen over stagiairs en failliete winkelketens

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het bericht dat stagiairs de dupe zijn van failliete winkelketens.