Aanbiedingsbrief bij eerste monitorrapportage studievoorschot

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015.

Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.