Beantwoording Kamervragen over de identiteitsverklaring van het Hoornbeeck College

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het lid Grashoff (GroenLinks) over de identiteitsverklaring van het Hoornbeeck College.