Beantwoording Kamervragen over mantelzorgende studenten

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tanamal en Asante (PvdA) over het bericht dat het verlenen van mantelzorg een grote invloed heeft op het sociaal welbevinden van studenten in het hoger onderwijs, en dat deze studenten tegen studievertraging en dreigende uitval aanlopen.