Beantwoording nadere vragen over de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de nadere vragen van de fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks over de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent.