Kamerbrief bij Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Minister Bussemaker (OCW) biedt het besluit over het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is verstuurd aan de Eerste Kamer.