Kamerbrief over een alternatief voor de rekentoets

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van een motie die op 13 december 2016 door de Tweede Kamer is  aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken.

Deze brief gaat over de stand van zaken, de afgesproken randvoorwaarden voor het alternatief, en het tijdpad voor de uitvoering van de motie. De motie is van het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk c.s.