Kamerbrief plan van aanpak lerarentekort

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Eerste Kamer het plan om het lerarentekort aan te pakken en een afschrift van hun brief aan de Tweede Kamer hierover.