Reactie op schriftelijk overleg over Nederlands- Engels in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) biedt haar reactie aan op het schriftelijk overleg van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Nederlands-Engels in het hoger onderwijs.