Kamerbrief tussentijdse bevindingen evaluatie accreditatiestelsel

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel. De inspectie doet periodiek onderzoek naar de werking van dat accreditatiestelsel. Dit tussenbericht geeft de eerste en belangrijkste resultaten van het onderzoek waar zij begin 2017 mee is gestart.