Kamerbrief met reactie op rapport over schaduwonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar schaduwonderwijs. Onder schaduwonderwijs vallen alle vormen van extra ondersteuning die leerlingen krijgen buiten het reguliere onderwijs, zoals bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining.