Kamerbrief over afschaffen cascadebekostiging in het mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het afschaffen van de cascadebekostiging in het middelbaar beroepsonderwijs. Een gelijkluidende brief is verzonden aan de Eerste Kamer.

Sttudenten in het mbo krijgen op deze manier meer de kans zich in een passend tempo te ontwikkelen en te ontplooien.