Antwoord op Kamervragen over bericht dat ouders basisschool steeds meer betalen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GL) over het bericht dat ouders steeds meer aan de basisschool betalen.