Antwoord op Kamervragen over bericht 'School wilde kinderen weren bij kerstdiner'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het bericht 'School wilde kinderen weren bij kerstdiner'.