Kamerbrief over uitwerking motie over rekentoets voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het plan 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs'. Dit plan is een reactie op de motie uit 2016 die de regering opriep om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief voor de rekentoets uit te werken.