Kamerbrief over afschaffing fusietoets funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de afschaffing van de fusietoets funderend onderwijs.