Antwoord op vragen over verkiezingen voor opleidingscommissies

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft haar antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over verkiezingen voor opleidingscommissies.