Kamerbrief stand van zaken besluit Onderwijscoöperatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het besluit de Onderwijscoöperatie op te heffen.